Skip to main content

Bendrosios sąlygos (Versija 2017/01/01)

1.  Jvairi ir taikymo sritis

 

(1) Tiekėjas (toliau - tiekėjas) visus tiekėjus, paslaugas ir pasiūlymus bendrovei SUER Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG (toliau - SUER) remiasi tik šiomis bendrosiomis pirkimo sąlygomis. Tai yra neatskiriama visų sutarčių, kurias mes sudarome su mūsų tiekėjais dėl jų tiekiamų prekių ar paslaugų, dalis. Jie taip pat taikomi visiems būsimiems pristatymams, paslaugoms ar pasiūlymams "SUTARTINIS", net jei jie nėra atskirai sutartos dar kartą.

(2) Mūsų tiekėjų ar trečiųjų šalių verslo sąlygos netaikomos, net jei konkrečiu atveju konkrečiai prieštaraujame jų galiojimui. Net jei mes atkreipiame dėmesį į laišką, kuriame yra tiekėjo ar trečiosios šalies verslo sąlygos ir nuorodos į pastarąją, tai nėra susitarimas su tokių verslo sąlygų sąlygomis.

(3) Siekiant veiksmingumo, pasiektų susitarimų papildymai ir pakeitimai, įskaitant šias Bendrąsias pirkimo sąlygas, reikalauja rašytinės formos. Išskyrus vadovaujančius direktorius arba bet kokį specialios įstatymų leidžiamosios valdžios ("Prokurist") turėtoją, SUER darbuotojai neturi teisės sudaryti jokių žodinių susitarimų, kurie nukrypsta nuo šių bendrųjų pirkimo sąlygų. Perduoti telekomunikacijomis, ypač faksu ar elektroniniu paštu, pakanka, kad būtų išlaikytas rašytinės formos reikalavimas, jei siunčiama pasirašytos deklaracijos kopija.

 

2. Užsakymai ir sutartys

 

(1) Kalbant apie mūsų pasiūlymus, aiškiai nenumatytas įsipareigojimų laikotarpis, privalome pasiūlyti tris savaites nuo pasiūlymo datos. Priėmimo deklaracijos priėmimas mums yra lemiamas laiku priimant. Skambučiai tampa privalomi, nebent tiekėjas juos prieštarautų per dvi (2) savaites nuo jo gavimo.

(2) Pristatymo sutartys (užsakymas ir priėmimas) bei atšaukimai, taip pat jų pakeitimai ir papildymai reikalauja rašytinės formos (įskaitant faksogramą). Skambinimas taip pat gali būti atliekamas duomenų perdavimo būdu.

(3) Jei mes negalime naudoti užsakytų prekių savo verslo veikloje, atsižvelgiant į aplinkybes, susidariusias po sutarties sudarymo, mes galime bet kuriuo metu nutraukti sutartį, pateikdami raštišką pareiškimą, kuriame nurodoma priežastis. Tokiu atveju mes atlyginsime Tiekėją už dalinę tiekiamą paslaugą.

 

3. Kainos ir mokėjimo sąlygos, išsami sąskaitos faktūra

 

(1) Užsakyme nurodyta kaina yra privaloma.

(2) Nesant jokio rašytinio susitarimo, kaina yra pristatymas ir pristatymas į pristatymo adresą, nurodytą sutartyje, įskaitant pakavimo medžiagas.

(3) Kalbant apie kainą neįtraukta pakavimo medžiaga sutarties prasme ir atlygis už pakavimo medžiagas (kuris ne tik suteikiamas paskolos pagrindu), nėra aiškiai apibrėžta, pakuočių medžiaga turi būti apmokestinama tikrinamu Savikaina. Pagal užsakymą tiekėjas pakuotės medžiagą atsiima už savo sąskaita.

(4) Jeigu nieko nesusitarta, per 30 dienų mokėsime Pirkimo kainą tiekėjo vidaus banko sąskaitoje su 3% nuolaida arba per 45 dienas neto nuo prekių pristatymo ir sąskaitos faktūros gavimo. Mūsų banko pervedimo pavedimo gavimas yra pakankamas už mokėtinų mokėjimų punktualumą.

(5) Visi užsakymo patvirtinimai, pristatymo dokumentai ir sąskaitos turi nurodyti užsakymo numerį, gaminio numerį, pristatymo kiekį ir pristatymo adresą. Jei trūksta kokios nors reikalingos informacijos ir dėl to apdorojimo procesas vėluojamas per mūsų įprastą verslo eigą, 4 dalyje nurodyti mokėjimo terminai bus pratęsiami atitinkamu laikotarpiu.

(6) Sąskaitos faktūros turi būti siunčiamos dviem egzemplioriais, o originalas ir kopija turi būti aiškiai pažymėti. Sąskaitos faktūros negali būti kartu su prekėmis. Užsakymai / pristatymai turi būti atsiskaityti atskirai pagal atitinkamą užsakymą.

 

4. Pristatymo laikotarpis ir pristatymas, rizikos perdavimas

 

(1) Atitinkamas tiekimo laikotarpis (pristatymo data arba galutinis terminas), nurodytas mūsų užsakyme arba kitaip, atsižvelgiant į šias Bendrąsias pirkimo sąlygas, yra privalomas. Priešlaikinis pristatymas yra nepriimtinas.

(2) Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti mus, jei atsiranda aplinkybių arba yra atpažįstamos, kai pristatymo laikotarpis negali būti įvykdytas.

(3) Jei paskutinė diena, kurią turi būti pristatytas, gali būti nustatyta remiantis susitarimu, Tiekėjas vėluoja nuo šios dienos pabaigos be mūsų priminimo reikalavimo.

(4) Atsiradus pristatymo terminui, mes turime teisę į neribotą teisinę pretenziją, įskaitant teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti žalą, o ne į paslaugą po bevaisio protingo termino pabaigos.

(5) Jei vėluojama pristatyti prekes, turime teisę po anksto rašytinio grėsmės

(6) Be mūsų išankstinio raštiško sutikimo tiekėjas neturi teisės atlikti dalinių tiekimų.

(7) Jei nenusikalta kitaip, prekių pristatymas atliekamas tik nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 08:00 iki 15:00. Persiuntimo patarimas turi būti išsiųstas mums prieš išsiunčiant. Prekės taip pat turi būti supakuoti taip, kad būtų galima išvengti transporto nuostolių. Pakartotinai naudojamų konteinerių naudojimas galimas tik su "SUER" patvirtinimu ir nemokamai "SUER".

(8) Net jei išsiuntimas buvo suderintas, rizika mums perduodama tik tada, kai prekės perduodamos sutartoje paskirties vietoje.

 

5. Nuosavybės apsauga

 

(1) Mes pasiliekame nuosavybės ir autorių teisių teisę visiems užsakymams, instrukcijoms, bet kokiems brėžiniams, iliustracijoms, skaičiavimams, aprašymams ir kitiems dokumentams. Tiekėjas negali juos padaryti prieinamu trečiajai šaliai arba naudoti juos pats arba leisti jas naudoti trečiajai šaliai arba jas kopijuoti be mūsų aiškiai patvirtinto. Tiekėjas, mūsų prašymu, grąžina mums šiuos dokumentus, jei jų nebėra reikalaujama įprastomis verslo sąlygomis arba jei dėl derybų nebus sudaryta sutartis. Tokiu atveju bet kokios Tiekėjo sukurtos kopijos sunaikinamos; Vienintelė išimtis yra saugojimas pagal įstatymų numatytas išlaikymo prievoles, taip pat duomenų saugojimas duomenų saugojimo tikslais pagal įprastą duomenų atsarginę kopiją.

(2) Įrankiai, prietaisai ir modeliai, kuriuos tiekiame tiekėjui arba kurie yra pagaminti sutartiniais tikslais ir už kuriuos tiekėjas moka mus atskirai, lieka mūsų nuosavybe arba taps mūsų nuosavybe. Tiekėjas privalo juos pažymėti kaip savo turtą, juos laikyti saugiai ir apsaugoti nuo bet kokios žalos, ir naudoti juos tik pagal šį susitarimą. Nesant jokio kito susitarimo, jų techninės priežiūros ir remonto išlaidas vienodai pasidalija susitariančiosios šalys. Tačiau jeigu šios sąnaudos gali būti priskirtos tiekėjui gaminamiems daiktams ar neprofesionaliems tiekėjo, jo darbuotojų ar kitų perįgalių atstovų naudojimui, jas apmoka tik tiekėjas. Tiekėjas nedelsdamas praneša mums apie visus [ir] ne tik nežymius nuostolius dėl šių daiktų. Pagal pareikalavimą tiekėjas privalo atiduoti prekes tinkamoje būklėje, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų įvykdytos su mumis sudarytos sutartys.

(3) Tiekėjo nuosavybės teisės yra taikomos tik tiek, kiek jos susijusios su mūsų mokėjimo įpareigojimu dėl atitinkamų produktų, kuriems tiekėjas pasilieka nuosavybės teisę. Visų pirma, išplėstos arba išplėstos nuosavybės teisės neleidžiamos.

 

6. Garantijos ir tiekėjų reguliavimas

 

(1) Jei nieko nenurodyta žemiau, mūsų teisėms taikomos materialinės prekių defektų ir prekių pavadinimų defektų (įskaitant netinkamą ar trumpą pristatymą, taip pat neprofesionalų surinkimą, sugadintą surinkimą, veikimą ar instrukcijas dėl teisinių nuostatų) Vadovas) ir dėl bet kokio kito tiekėjo pareigos pažeidimo.

(2) Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai. Dėl dalių, skirtų automobilių pramonei, šis terminas galioja nuo transporto priemonės registracijos arba dalių įrengimo; Dėl sutartų bandymų operacijų, jei jos vykdomos be skundų ir pripažįstamos SUER.

(3) Atsižvelgiant į teisines nuostatas, tiekėjas pirmiausia privalo užtikrinti, kad prekės būtų sutartos kokybės tuo metu, kai mums bus perduotas pavojus. Bet kokiu atveju kokybę reglamentuojantis susitarimas yra susijęs su tų produktų aprašymais, kurie, ypač pateikiant vaizdą ar nuorodą į mūsų užsakymą, yra atitinkamos sutarties objektas arba yra įtraukti į sutartį panašiai kaip ir šios Bendrosios sąlygos Pirkimo. Šiuo atveju nesvarbu, ar produkto aprašymas kilo iš mūsų, tiekėjo ar gamintojo.

(4) nukrypstant nuo 442 straipsnio 4 dalies. 1 psl. 2 Civilinis kodeksas [BGB = Bürgerliches Gesetzbuch], mes turime teisę į neribotą paraiškų dėl defektų pateikimą, net jei sudarant sutartį mes nežinome apie trūkumus dėl didelio neatsargumo.

(5) Komerciniam patikrinimui ir reikalavimams pranešti apie defektus taikomos tokios teisinės gairės (Prekybos kodekso 377, 381 straipsniai [HGB Handelsgesetzbuch]: mūsų įsipareigojimas taikomas tik defektams, kurie akivaizdūs atliekant išorinį egzaminą per mūsų gaunamus Prekių patikrinimas, įskaitant pristatymo dokumentus, taip pat atliekant atsitiktine tvarka atliktą kokybės kontrolę (pvz., Transporto nuostoliai, neteisingas ar trumpas pristatymas). Egzaminas netaikomas, jei susitarta dėl priėmimo. Be to, tai priklauso nuo to, kiek Kurio egzaminas, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, yra būtinas įprastos verslo kryptys.

Mūsų įsipareigojimas pranešti apie vėliau atsiradusius defektus lieka nepakitęs. Visais atvejais mūsų pranešimas apie defektus laikomas greitu ir punktualiu, jei Tiekėjas jį gavo per 10 (dešimt) darbo dienų.

(6) Tiekėjo patiriamos išlaidos, susijusios su patikrinimu ir papildomomis eksploatacinėmis savybėmis (įskaitant galimas išmontavimo ir montavimo išlaidas) padengia Tiekėjas, net jei paaiškėja, kad iš tikrųjų nėra trūkumų. Mūsų atsakomybė už kompensaciją už nepagrįstą prašymą pašalinti žalą lieka nepakitusi; Šiuo atžvilgiu mes esame atsakingi tik tada, jei mes pripažįstame, arba dėl didelio neatsargumo negalėjome pripažinti, kad egzistuoja defektas.

(7) Jei Tiekėjas nevykdo savo pareigos pateikti papildomų rezultatų, mūsų pasirinkimu pašalinsime defektą (remontą) arba pristatysime prekę be defektų (pakaitinis tiekimas) per mūsų nustatytą pagrįstą terminą, - Mes turime teisę patys pašalinti trūkumus ir pareikalauti iš tiekėjo sumokėti kompensaciją už būtinas išlaidas arba atitinkamą išankstinį mokėjimą. Nereikia nustatyti galutinio termino, jei tiekėjas nepateikia papildomų rezultatų arba mums yra nepagrįstas (pvz., Dėl ypatingos skubos, saugos operacijų saugumo ar netinkamos žalos atsiradimo); Jei įmanoma, mes nedelsdami informuosime Tiekėją apie tokias aplinkybes.

(8) Be to, kalbant apie teisines nuostatas, turime teisę sumažinti pirkimo kainą arba atsisakyti sutarties esant reikšmingiems defektams ir nuosavybės trūkumams. Be to, kalbant apie teisines nuostatas, mes turime teisę reikalauti atlyginti nuostolius ir kompensuoti išlaidas.

(9) Be reikalavimų dėl defektų, mes neribotai turime teisę į teisėtai nustatytą tiekėjų grąžą tiekimo grandinėje (tiekėjų regresas pagal Prekybos kodekso 478, 479 straipsnius). Visų pirma mes turime teisę reikalauti, kad tiekėjas, kurį atskirai privalome mokėti savo pirkėjui, būtų tiksliai reikalingas papildomas eksploatacines savybes (remonto ar pakeitimo pristatymas). Mūsų įstatyme numatyta pasirinkimo teisė (Prekybos kodekso 439 straipsnio 1 dalis) nėra apribota.

(10) Prieš pripažindami ar patenkindami reikalavimą dėl defektų, kuriuos tvirtino mūsų klientas (įskaitant išlaidų kompensavimą pagal Komercinio kodekso 478 straipsnio 2 dalį, 439 straipsnio 2 dalį), mes pranešime apie tai Tiekėją ir trumpai apibūdinsime Bylos faktai ir paprašyti raštiško pareiškimo. Jei pareiškimas nepateikiamas per pagrįstą terminą, taip pat nėra susitarta dėl draugiško sprendimo, faktinis reikalavimas dėl mūsų suteiktų defektų laikomas mūsų pirkėjui; Šiuo atveju Tiekėjas yra atsakingas už priešingą įrodymą.

(11) Mūsų pretenzijos dėl tiekėjų grąžinimo taip pat galioja, jei prekės buvo apdorotos mums ar vienam iš mūsų pirkėjų, pavyzdžiui, jas įdiegus į kitą produktą, prieš jas parduodant vartotojui.

 

7. Klausimas - atsakomybė už prekes

 

(1) Tiekėjas yra atsakingas už visus reikalavimus, pateiktus dėl asmens sužalojimo ar turtinės žalos, kurios gali būti priskirtos tiekėjui tiekiamam trūkio turinčiam produktui. Tiekėjas yra įpareigotas atlyginti mums nuo bet kokios gautos atsakomybės. Jei mes esame įpareigoti atlikti atšaukimo veiksmus trečiosioms šalims dėl tiekėjo pristatyto produkto defekto, Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su atšaukimo veiksmu.

(2) Tiekėjas privalo savo sąskaita išlaikyti gaminio civilinės atsakomybės draudimą ne mažesne kaip 1 000 000 EUR suma, kuri, jei kitaip nenuspręsta atskirais atvejais, nereikalaujama padengti atšaukimo rizika Ar nusikalstama arba panaši žala. Tiekėjas bet kuriuo metu atsiųs atsakomybės politikos kopiją pagal pareikalavimą.

 

8. Apsaugos teisės

 

(1) Atsižvelgiant į 2 dalį, tiekėjas yra atsakingas už tai, kad jo tiekiami gaminiai nepažeistų jokių trečiųjų šalių teisių apsaugos Europos Sąjungos šalyse ar kitose šalyse, kuriose jis gamina produktus, arba pagamino juos. Tai visų pirma taikoma prekių ženklams, patentų teisėms, dizaino teisėms ir autorių teisėms.

(2) Tiekėjas privalo atlyginti mums nuo visų reikalavimų, kuriuos mums pareiškė trečiosios šalys dėl 1 dalyje nurodytų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų, ir atlyginti mums visas reikalingas išlaidas, susijusias su šiuo reikalavimu. Ši teisė egzistuoja nepriklausomai nuo Tiekėjo kaltės.

(3) Mūsų tolesni teisiniai reikalavimai dėl nuosavybės trūkumų, susijusių su mums pristatytais produktais, lieka nepakitę.

 

9. Atsarginės dalys

 

(1) Tiekimui pristatytiems produktams tiekėjas privalo atsargines dalis tiekti ne trumpiau kaip šešerius metus po pristatymo.

(2) Jei Tiekėjas ketina nutraukti mums pristatytų atsarginių dalių gamybą, jis nedelsdamas praneš mums apie sprendimą nutraukti gamybą. Šis sprendimas, atsižvelgiant į 1 dalį, turi būti priimtas ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki gamybos nutraukimo.

 

10. Straipsnis - slaptumas

 

(1) Tiekėjas privalo slapta pagal užsakymo sąlygas, taip pat visą jam šiuo tikslu pateiktą informaciją ir dokumentus (išskyrus viešai žinomą informaciją) ir naudoti tik pastarąją, kad įvykdytų įsakymas. Kai užklausos bus išspręstos arba užsakymai bus apdoroti, tiekėjas nedelsdamas grąžins mums tokią informaciją ir dokumentus, kai to paprašys.

(2) Tiekėjas negali remtis mūsų verslo santykiais reklaminėje medžiagoje, brošiūrose ar kt., Ar pristatymams, pagamintiems mums be mūsų išankstinio rašytinio patvirtinimo.

(3) Modeliai, štampai, pavyzdžių įrankiai ir kitos gamybos priemonės, taip pat konfidenciali informacija, kurią "SUER KG" teikia Tiekėjui arba kurią visiškai sumokėjo "SUER", gali būti naudojama tik pristatymams trečiosioms šalims su ankstesniu "SUER KG" Raštiškas patvirtinimas. Visais kitais atvejais pristatymas trečiosioms šalims gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia SUER pramoninės nuosavybės teisių / intelektinės nuosavybės teisių (know-how). Iš esmės "SURER", norėdamas bendrai naudoti tokias pramoninės nuosavybės teises / intelektinės nuosavybės teises ("know-how"), iš esmės nori, iš anksto susitaręs su Tiekėju ir mokėdamas licencijos mokesčius.

(4) Pirmiau aprašytos gamybos priemonės, kurios yra sumokėtos "SUER KG", tampa "SUER KG" nuosavybe, kai jos bus sumokėtos. Šiuo atžvilgiu visos teisės, ypač nuosavybės teisės ir autorinės teisės, lieka saugomos. Pasibaigus šio susitarimo įgyvendinimui, šios gamybos priemonės turi būti perduotos SUER KG prašymu.

(5) Atsižvelgiant į šią 10 sąlygą, Tiekėjas atitinkamai taikys šią prievolę savo subrangovams.

 

11. Paskyrimas

 

Tiekėjas neturi teisės perleisti savo reikalavimų, kylančių iš šių sutartinių santykių su trečiąja šalimi. Tai netaikoma, kiek tai susiję su piniginiais reikalavimais. Tokiu atveju SUER savo nuožiūra gali tiekėjui ar trečiajai šaliai sumokėti mokestį.

 

12. Kokybės užtikrinimas ir dokumentacija

 

(1) Tiekėjas turi laikytis pripažintų technologijų taisyklių, saugos taisyklių ir sutartų techninių duomenų. Pristatymo elemento pakeitimai reikalauja, kad SUER gautų išankstinį raštišką patvirtinimą. Pirmojo pavyzdžio bandymui pateikiama nuoroda į scenarijų "Tiekimo kokybės užtikrinimas - tiekėjų atranka / gamybos procesai ir produktų išleidimas / kokybės užtikrinimas serijiniu būdu", 1998 m., Frankfurtas prie Maino. Neatsižvelgiant į tai, tiekėjas nuolat turi patikrinti kokybę Pristatymo daiktų. Susitariančiosios šalys abipusiškai informuos viena kitą apie kokybės gerinimo galimybes.

(2) Jei Tiekėjas ir "SUER KG" nesusitarė dėl bandymo tipo ir apimties bei bandymo įrangos ir metodų, SUER, tiekėjo prašymu, atsižvelgiant į savo žinias, patirtį ir galimybes, yra pasirengęs aptarti Testavimas su tiekėju, siekiant nustatyti reikalingą bandymų technologijos standartą. Be to, SUER paprašius, informuos tiekėją apie atitinkamus saugos reikalavimus.

(3) Tiems techniniams dokumentams arba tiems, dėl kurių yra atskiras susitarimas, visų pirma, pavyzdžiui, su "D" pažymėtomis komercinės transporto priemonės dalimis, Tiekėjas taip pat turi turėti atskirą įrašą apie tai, kada ir kaip ir kam Pristatymo daiktai buvo išbandyti atsižvelgiant į charakteristikas, reikalaujančias dokumentų ir šių tyrimų išvadų. Bandymų dokumentai turi būti saugomi bent 15 metų laikotarpiui ir, jei reikia, pateikiami SUER. Tiekėjas taiko šias taisykles savo subtiekėjams tokiu pat mastu, kaip ir teisėtos galimybės. VDA dokumentas "įrodymų pateikimas - kokybės reikalavimų dokumentavimo ir archyvavimo gairės", 1998 m. Frankfurtas prie Maino turėtų būti vadinamas gairėmis.

(4) Jei institucijos, atsakingos už transporto priemonių saugą, išmetimo reikalavimus ir pan., Prašo patikrinti gamybos procesą ir SUER testo dokumentus tam tikriems reikalavimams peržiūrėti, tiekėjas SUER prašymu pareiškia norą suteikti jiems tokias pačias teises Savo įmonėje ir suteikti visą pagrįstą paramą šioje srityje.

 

13. Darbas mūsų augaluose

 

(1) Visi asmenys, kurie patenka į SUER gamyklas, kad įvykdytų tiekimo sutartį arba iš to išplaukiančius įsipareigojimus, būtų taikomos SUER darbo taisyklės.

(2) SUER atsako tik už bet kokius nelaimingus atsitikimus ar nuostolius tyčinio ar didelio neatsargumo atvejais.

 

14. Straipsnis nuostatos

 

(1) SUER pasilieka nuosavybės teisę į bet kokią medžiagą, kurią ji gali pateikti tiekėjui. Tiekėjas procesus arba pertvarko SUER vardu. Perdirbimo ar maišymo atveju "SUER" įsigyja bendrą nuosavybę į naują prekę, proporcingą jo [savo] prekės vertei kitoms perdirbtoms prekėms apdorojimo metu.

(2) SUER pateikiamos medžiagos turi būti laikomos atskirai ir pažymėtos. Jie turi būti pakankamai apdrausti nuo gaisro, vandens, vagystės ir kitų žalos atvejų tiekėjo sąskaita.

(3) SUER teikiamos medžiagos gali būti naudojamos tik pagal paskirtį.

(4) Jei Tiekėjas parduoda medžiagą, kuri priklauso SUER, jis dabar jau perleidžia pretenzijas, atsirandančias dėl pardavimo pirkėjui, su visomis papildomomis teisėmis į SUER. SUER pritaria šiam tikslui.

(5) Tiekėjui tebėra leidžiama surinkti pretenziją. SUER leidimas asmeniškai surinkti reikalavimą lieka nepakitęs; Tačiau SUER įsipareigoja neišieškoti pretenzijos tol, kol Tiekėjas tinkamai tenkina savo įsipareigojimus.

(6) Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių Tiekėjas SUER prašymu privalo pranešti pirkėjui apie perleidimą ir pateikti SUER reikalingus dokumentus reikalavimo patvirtinimui.

(7) "SUER" išleidžia turimus vertybinius popierius tiek, kiek vertybinių popierių vertė viršija garantuotus reikalavimus daugiau kaip 20 procentų.

 

15. Baigiamosios nuostatos

 

(1) Jei Tiekėjas yra prekybininkas, viešasis teisinis juridinis asmuo arba specialus viešosios teisės fondas arba nėra bendros jurisdikcijos vietos Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Remscheidas yra visų galimų ginčų jurisdikcijos vieta Kyla iš "SUER" ir tiekėjo verslo santykių. Šis reglamentas netaikomas privalomoms įstatyminėms nuostatoms dėl išskirtinių jurisdikcijos vietų.

(2) SUER ir tiekėjo santykiai priklauso tik nuo Vokietijos Federacinės Respublikos teisės. 1980 m. Balandžio 11 d. Jungtinių Tautų susitarimas dėl tarptautinio prekių pardavimo (JT konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG)) netaikomas.

(3) Jei šiame susitarime arba šiose Bendrosiose verslo sąlygose yra trūkumų, tokie veiksmingi reglamentai, skirti užpildyti šias spragas, kurių susitariančiosios šalys susitarė dėl komercinio susitarimo tikslo ir šių bendrųjų sąlygų prasme, ir Verslo sąlygos, jei jos žinojo apie spragą, laikomos sutartomis.

 

Pastaba:

Tiekėjas pažymi, kad SUER saugo duomenis, susijusius su sutartiniais santykiais pagal Federalinio duomenų apsaugos įstatymo 28 skirsnį duomenų tvarkymo tikslais, ir pasilieka teisę perduoti šiuos duomenis trečiosioms šalims (pvz., Draudimo bendrovėms), kiek jos yra Reikalingas susitarimui įvykdyti.

 

Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG